GSM

0505 903 75 85

Mail Adresi

ikmania@hotmail.com

İnsan Kaynakları Butik Eğitimleri

İnsan Kaynakları Butik Eğitimleri

By : admin

Yorum: 0

İnsan Kaynakları Butik Eğitimleri, Eğitmen Anıl GÜÇLÜ ile beraber bire bir özel ders formatında geçmektedir. Toplamda temel 8 İnsan Kaynakları fonksiyonu, her biri ortalama 4 – 5 saat sürecek şekilde eğlenceli, detaylı ve tempolu bir şekilde işlenecektir. Ortalama 35 saat sürecektir.

Eğitimin Amacı : Özellikle İnsan Kaynakları Profesyoneli/Uzmanı olmak isteyen genç ve yeni mezun arkadaşlarımız ile sıfırdan iş hayatına İK alanında devam etmek isteyen arkadaşlarımı tamamı güncel, değişen iş hayatına adapte, uygulamalı ve bire bir eğitimle birer İK Profesyoneli/Uzmanı olarak iş hayatına entegre etmektir.

Ders NotlarıHer derse özel hazırlanan tamamı özgün, dersin içeriğine yönelik, en güncel bilgilerin, work-shopların yer aldığı ders kitapçıkları verilecektir. Ders sonlarında da o derse özel hem teori hem de pratik bilgileri güçlendirecek sunumlar, formüller, soru-cevaplar vb bulunduğu başucu niteliğindeki dokümanlar paylaşılacaktır.

SertifikaKurs sonunda 10 soruluk bitirme sınavı yapılmaktadır. Bitirme sınavından başarılı olunduğu takdirde katılımcıya HR Certification Institute onaylı özel barkod kodlu başarı sertifikası verilecektir. (Sertifika yerine geçmemektedir)

Katılımcı SayısıHer eğitim grubu için katılımcı sayısı 1 (Bir)’dir. Toplu eğitim talebi için eğitmen ile görüşebilirsiniz.

Eğitim Ücreti8 Modül’ün tamamı 1.200 TL artı KDV’dir. Eğitim Ders Notları, İş Kanunu Kitapçığı, Work-Shoop notları, eğitim sunumları, sertifika ve bilgi deposundaki tüm datalar bu ücrete dahildir. Modul başına 150 TL artı KDV ücreti yer almaktadır. 

Eğitim İçeriğiBire bir uygulamalı İnsan Kaynakları eğitimi 8 temel İnsan Kaynakları fonksiyonundan oluşmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi ve Görev Tanımı Oluşturma

Eğitimin İçeriği

İnsan Kaynaklarının tanımı

İnsan Kaynakları fonksiyonlarına genel bakış

İnsan Kaynaklarının önemi ve işlevi

İş analizi tanımı

İş analiz yöntemleri

Görev tanımlarının oluşturulması

Şirketlerde organizasyon şeması oluşturma

Şirketlerde vizyon-misyon-strateji oluşturma

Norm Kadro Planlama

* Haftalık Atolye çalışması ve uygulama ödevi.

Eğitimin Faydası: Eğitimin ilk modülü olarak stratejik İnsan Kaynakları fonksiyonunun temel yapı taşı olan iş analizi ve görev tanımlarının oluşturulmasıdır. 2. modul olan yetkinlik bazlı işe alımın gerçekleşebilmesi için öncelikle detaylı iş analizi ve görev tanımı yapılması gerekmektedir. Eğitiminden sonra katılımcı, her eğitimle ilgili verilecek dokuman, tablo, form ve belgeler sayesinde bir şirketin tüm organizasyon yapısını tek başına oluşturabilecek ve Stratejik İK Planlaması yapabilecek uzmanlıkta olacaktır.

Eğitimin Süresi: Eğitim 4 saat sürmektedir.

Yetkinlik Bazlı Aday Seçimi ve İşe Alım Yönetiminin Kurulması

Eğitimin İçeriği

Mülakat nedir

Planlama ve hazırlık

Mülakat soru tipleri

İşe Alım sürecinde kullanılan form ve dokümanlar

Mülakat çeşitleri nelerdir?

Görüşme sonrası süreçte yapılması gereken işlemler

Aday seçimi yapılması ve işe alım kararının verilmesi

Mülakatlarda yapılması ve yapılmaması gerekenler

Değerlendirme yöntemleri

Referans araştırması

Geri bildirim

*Katılımcı ve Eğitmenin bire bir yaptığı iş görüşmesi uygulaması

Eğitimin Faydası: Bu modülün eğitiminden sonra katılımcı, bir şirkette insan kaynaklarının işe alım sistemi tek başına tasarlayabilecek, yetkinlik bazlı mülakat tekniğiyle işe alımları gerçekleştirebilecektir.  Eğitiminden sonra katılımcı, eğitimle ilgili verilecek form ve dokuman sayesinde hem bire bir uygulamalı eğitimle teorik bilgilerini pratiğe dökecektir hem de şirketlerde tek başına işe alım sistemi kuracaktır.

Eğitimin Süresi: Eğitim 4 saat sürmektedir.

Performans Yönetim Sisteminin Oluşturulması

Eğitimin İçeriği

Performans yönetimi nedir

Performans değerlendirme ve performans kavramı

Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları

Performans Değerlendirme Sistemlerinin türleri nelerdir?

Hedef/Yetkinlik Bazlı ve 360 Derece performans değerlendirme sistemi

Performans Değerlendirme Sistemi nasıl kurulur? Aşamaları nelerdir?

Performans Değerlendirme Sistemi Sonuçları

Performans değerlendirme görüşmeleri

Performans değerlendirme sürecinde yapılan hatalar

İş kanunu hükümleri ışığında performans değerlendirme

Eğitimin Faydası: Bu eğitim sonunda katılımcı, şirketlerde sıfırdan bir Performans Değerlendirme Sistemi kurabilecek, firmalarda birer Performans Değerlendirme Uzmanı olarak çalışabilecek yetkinlikte ve uzmanlık olacaklardır.

Eğitimin Süresi: Eğitim 4 saat sürmektedir.

HR Scorecard ve İK Metrik Raporlama Sistemi

Eğitimin İçeriği

İK metrikleri ne demektir?

 İK metrik çeşitleri.

 İK’da raporlama ve metriklerin önemi

 HR Scorecard kurulumu

 Turnover nedir ve nasıl raporlanır

 Balanced Scocard ve HR Scocecard arasındaki farklar

 Operasyonel metrikler

 Finansal metrikler

 Stratejik metrikler

 İşe alım ve kabiliyet elde tutma metrikleri

 Stratejik ve organizasyonel gelişim metrikleri

 Eğitim ve yatırım metrikleri

 İşe alım sayacının kurulması

 Finansal ve maliyet metrikleri

Eğitimin Faydası: Bu eğitim sonunda katılımcı, İK’da metrik kullanımını yapabilecek, şirketlerde sıfırdan bir HR Scorecard uygulaması gerçekleştirebilecek, turnover başta olmak üzere işe alım sayacı oluşturabilecektir.

Eğitimin Süresi: Eğitim 4 saat sürmektedir.

Eğitim Yönetiminin Tasarlanması

Eğitimin İçeriği

Eğitim Geliştirme Sistemi İnsan Kaynakları departmanı için neden önemlidir?

Eğitim ve kariyer planlama İlişkisinin analizi

Eğitim İhtiyaç Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Eğitim İhtiyaç Analizi metodları nelerdir?

Oryantasyon ve İş Başı Eğitim nedir?

Eğitimin tasarlanması

İK Profesyonellerinin Eğitim Bütçesi hazırlama teknikleri nelerdir?

Yıllık-Aylık Eğitim Planlaması nasıl yapılır

Şirketlerde Eğitim Organizasyonun yapılma aşamaları nelerdir?

Eğitim Raporlaması Nasıl Yapılır?

Eğitimin Faydası: Bu eğitim sonunda katılımcı, bir şirkette sıfırdan bir Eğitim Geliştirme Planlaması yapabilecek, eğitim organizasyonunu düzenleyebilecek, şirketlerde İK Eğitim Geliştirme Uzmanı olarak çalışabilecek ve temel seviyede eğitim verebilecek/sunum yapabilecek uzmanlıkta olacaktır.

Eğitimin Süresi: Eğitim 4 saat sürmektedir.

Personel Özlük İşleri ve Maaş Bordrolama Sistemi

Eğitimin İçeriği

Ücret Sistemleri. Brüt, net maaş kavramları

İş sözleşmesinin sonlandırılması, ibranameler

SGK işe giriş, işten çıkış, eksik gün bildirimi

İş kazaları bildirimi

E-Bildirge sisteminden rapor onaylama

E-bildirge üzerinden SGK bildirimlerinin yapılma prosedürü

Kıdem, ihbar tazminat hesaplamaları,

Netten brüte, brütten nete ücret hesaplamaları

Puantaj tablosunun hazırlanması

Gelir vergisi dilimleri ve kümülatif gelir vergisi tanımı,

SGK taban, tavan, kıdem tazminatı taban ve tavan uygulamaları

İş kanununa göre personel özlük dosyasında olması gerekenler

Ücret Çeşitleri nelerdir ? Ücret Politikası nasıl oluşturulur?

Fazla mesailerin hesaplanması

İş sözleşmesi nedir? Çeşitleri nelerdir?

Eğitimin Faydası: Bu modülün eğitiminden sonra katılımcı, bir şirkette insan kaynaklarının Bordro ve Özlük departmanını tek başına tüm süreç ve fonksiyonlarıyla kurabilecek, şirketteki personellerin maaş bordrolarını hazırlayabilecek, Bordro ve Özlük işleri Uzmanı olarak firmalarda çalışabilecek, tüm izin yönetim sitemini yönetebilecek ve 4857 sayılı İş Kanunun en önemli maddelerini iş hayatında uygulayabilecek uzmanlıkta olacaktır.

Eğitimin Süresi: Eğitim 4 saat sürmektedir.

Kariyer ve Yetenek Yönetiminin Tasarlanması

Eğitimin İçeriği

Yetenek yönetimi ve Kariyer yönetiminin tanımı

Şirketlerde Kariyer ve Yetenek Yönetimi aşamaları nelerdir?

Kariyer ve Yetenek Yönetimi çeşitleri nelerdir?

Kariyer Havuzu nedir?

Yetenek Matrisi nedir? 9 Box yetenek matrix uygulaması

Yetkinlik Kılavuzu hazırlama

Günümüz kariyer planlaması ve yeni yaklaşımlar

Kurumsal şirketlerde Kariyer ve Yetenek Yönetimi örnekleri

Örnek bir Kariyer ve Yetenek Planlamasının yapılması

Eğitimin Faydası: Eğitim sonunda katılımcı, bir şirkette sıfırdan bir İnsan Kaynakları Kariyer ve Yetenek Yönetimi Sistemi kurabilecek, firma personellerinin kariyer planlamalarını yapabilecek, kurumsal firmalarda Kariyer ve Yetenek Yönetim Uzmanı olarak çalışabilecek uzmanlıkta olacaktır.

Eğitimin Süresi: Eğitim 4 saat sürmektedir.

Dilersen hemen anilguclu@hotmail.com , ikmania@hotmail.com adreslerinden birine mail atarak bilgi alabilirsin veya Katılımcı Kayıt Formu doldurup eğitime ücretsiz kayıt olabilirsin.

Bir Cevap Yazın