GSM

0505 903 75 85

Mail Adresi

ikmania@hotmail.com

Profesyonel Koçluk Nedir?

Profesyonel Koçluk Nedir?

Koçluk, kişinin hedefler belirlemesinde, hedeflerinin kendi değer ve vizyonuna uygunluğunun belirlenmesinde ve bu hedeflere doğru etkin adımlar atmasını sağlayacak yeteneklerinin gelişmesinde etkili olan bir değişim-gelişim sürecidir.

Koçluk; kendi farkındalığımızı arttırmak, nerede olduğumuzu anlamak ve ileri gitmenin yollarını aramak demektir.

Koçluk; bireylerin ya da kurumların gelişmesine, koyduğu hedeflere ulaşmasına veya bir problemi çözmesine destek olmaktır.

 Koçluk; insanlarla iletişim kurmayı sevme ve onlara insanlara yardım etme isteğidir.

Koçluk bir keşif ve transformasyon yolculuğudur.

Koçlukta kazanılan iç görü, farkındalık ve bilgiler kalıcıdır. Koçluk süreci sona erse dahi kişi bu birikimden faydalanmaya devam eder. Bir nevi, balık vermek yerine balık tutmayı öğretir. Koçunuz cevaplara önceden sahip değildir, size doğrudan hazır çözümler sunmaz ve tavsiye vermez. Çözümü kendi kendinize bulmanızı ve belli yöntemler kullanarak bu yaklaşımın sizde bir alışkanlık haline gelmesini sağlar. Kendi kendinize yeterliliğinizi artırır. Çünkü cevabın kendisi sadece sizde saklıdır. Koçunuz bunu açığa çıkarmanıza ve kendinizi gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Koçluğun esası; güçlü sorularla, kendinizi tanımanızı, durumlara yeni açılardan bakmanızı ve daha önce farkına varmadığınız çözümleri görmenizi sağlamaktır. Koçluk kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, danışanı daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, danışan ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir. Koçlar her danışanın yaratıcı, kaynaklara sahip ve bütün olduğuna inanır. Bu temel üzerinden koçun çalışma alanları şunlardır.

Danışanın ulaşmasını istediği şeyleri keşfetmesini ve netleştirmesini sağlamak.

Kendisini keşfetmesi konusunda danışanı teşvik etmek.

Danışanın kendi çözüm, strateji ve aksiyonlarını üretmesini sağlamak.

Danışanı sorumlu ve hesap verebilir tutmak.

Bir Cevap Yazın